Informácie k praxi 2019

 

Pre žiakov  2. a 3. ročníka.

Nezabudnite sa zaregistrovať

 

Každý žiak 2. a 3. ročníka je povinný si vybaviť odbornú prax najneskôr 30 dní pred termínom nástupu na prax, aby bolo možné dohodu v škole úradne spracovať. Pracovná doba na praxi je špecifikovaná v dohode, tak isto ako aj ďaľšie podmienky. Žiak sa na pracovisku  musí nachádzať tak, aby bolo  možné osobou, ktorú poverí škola overiť jeho účasť. Neúčasť na praxi je považovaná za absenciu tak isto ako v prípade dochádzky do školy, keďže prax je povinná. Prečítajte prosím si pozorne dohodu .

 

Práca musí byť v súlade s odborným rastom žiaka - vyhovuje zamestnanie v elektrotechnickom alebo príbuznom odbore hardwerového alebo práca softwérového charakteru, práca na počítači – napríklad programovanie alebo  práca s IT. Žiak môže pracovať na jedno pracovisku so spolužiakmi z triedy alebo žiakmi z iných tried. Na počte žiakov na pracovisku nezáleží.

 

Ako sa má postupovať pri vybavovaní dohody :

  1. Z internetu si  žiak stiahne "ZMLUVU o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka...."  -  zmluvu o praxi.
  2. Žiak vyplní chýbajúce kolónky čitateľne  podľa popisu týkajúce sa žiaka.
  3. Žiak ! vybavuje ! tlačivo - dohodu u zamestnávateľa.
  4. Zamestnávateľ vyplní čitateľne všetky kolónky týkajúce sa zamestnávateľa.
  5. Dohodu je potrebné vybaviť minimálne v dvoch exemplároch (jedna bude pre školu – SPŠE Zochova a ďalšie pre zamestnávateľa).
  6. Zamestnávateľ oba exempláre  podpíše a potvrdí.
  7. Žiak zaregistruje formulár hneď ako sú známe údaje, aby ich bolo možné porovnať s tým čo je v zmluve. Údaje uvedené vo formulári slúžia na elektronickú evidenciu žiakov a na možnosti kontroly účasti, prípadne na overenie.
  8. Žiak prineste do školy obe dohody a odovzdá vyučujúcemu praxe počas jeho vyučovacej hodíny.
  9. Podpísanú dohodu riaditeľom školy vráti vyučujúci žiakovi.
  10. Podpísanú dohodu žiak po prevzatí ihneď odovzdá u zamestnávateľa.

          Zmluva o konaní praxe je platná až keď je podpísaná riaditeľom školy a zástupcom firmy, ktorý nechá kontakt (adresu a tel. číslo)  pre prípad potreby overenia pracoviska.

 

Nezabudnite sa zaregistrovať


Tlačivo je k dispozícii TU