Informačná stránka predmetovej komisie prax


Informácie k praxi

(Pre žiakov  2. a 3. ročníka.)

-budú doplnené podľa aktuálneho stavu