Informácie k praxi

(Pre žiakov  2. a 3. ročníka.)

V tomto školskom roku predbežne zrušená.