Súťaže

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňuju tychto súťaží : SME  SOČ   ZENIT   TSME