Výsledková listina - 42. ročník SOČ
Krajská prehliadka - Bratislavský kraj (dištančná forma)


01 - Problematika voľného času Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Martin Sukdolák
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Airsoft a hry
2.
Simona Garanová
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava Terapeutická činnosť so psami-canisterapia
3.
Laura Zbončáková
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Využiteľnosť metód pozitívneho posilňovania pri tréningu psov


02 - Matematika, fyzika Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Marko Mikuš Albert Szabó
SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava Prelivová hrana bazéna
2.
Jakub Grečner
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava Mikrovlny
3.
Alec Rybár
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Šifrovanie

03 - Chémia, potravinárstvo Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Patrik Habán
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava Výroba domáceho piva
2.
Janka Opatíková
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Porovnanie miery kontaminácie komerčne vyrábaného a domáceho chleba mikroskopickými vláknitými hubami
3.
Sabina Haydary
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Izolácia invertázy z kvasiniek

 

04 - Biológia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Zuzana Ševčovičová
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava Gény ako evidencia evolúcie
2.
Lenka Biskupičová
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava Vplyv svetelného znečistenia na živé organizmy
3.
Tereza Furdíková
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Využitie mikroskopických a molekulárnych identifikácií pri revízii výskytu plávky škvrnitej na Slovensku

05 - Životné prostredie, geografia, geológia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Natália Salčíková
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Vplyv urbanizácie na úbytok poľnohospodársky využívanej pôdy v okrese Malacky
2.
Alexandra Mrkvová
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Sú eko-friendly prípravky naozaj eko?
3.
Laura Bojkovská
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Záchranné akcie na ochranu biodiverzity

06 - Zdravotníctvo a farmakológia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Matej Laššán
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Zápal a oxidačný stres u pacientov s CHOCHP alebo iným pľúcnym ochorením počas hospitalizácie pre zhoršenie zdravotného stavu
2.
Natália Pražienková
SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava Metabolický syndróm
3.
Sára Blahová
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Účinky aeróbne-silového tréningu na vybrané metabolické a antropometrické parametre u vyliečených onkologických pacientov s testikulárnym nádorom

07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Filip AgeličDominik Fekete
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava Slovenský mak
2.
Matúš Medviď Viktor Bázlik
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Automatická závlaha dažďovou vodou

08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Ondrej Sekáč Viktória Kanichová
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava Pôvod surovín v stravovacích zariadeniach
2.
Martin Ondrovič
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Dula a jej využitie v agroturistike
3.
Barbora Burdová Lucia Filipová
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Spoznávaj Slovensko (Po stopách Slovenských spisovateľov)

09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Michal Bielik Dominik Tichý
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava RC Rockcrawler
2.
Dušan Mašek
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Využitie alternatívnych zdrojov energie na pohon automobilu
3.
Jakub Hrivnáčik
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava Výroba medometu

10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Viktória Kosťová Erik Csáder
SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava
Stavba rodinného domu krok za krokom
2.
Ivana Langerová
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava Akustická úprava stredoškolskej triedy

11 - Informatika Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Rudolf Nosek
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Zariadenie na zistenie prítomnosti objektu na fotografii
2.
Patrik Ježek Martin Kňažovič Alexander Okrucký
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava IoBee - Inteligentný úľ
3.
Juraj Hušek
Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Gymnázium, Kláštorné nám. 3, Malacky
Viacplatformová aplikácia o laickej prvej pomoci

12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Filip Kollár
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Inteligentná IoT meteorologická stanica
2.
Tobiáš Vass
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Aktívny subwoofer 200W
3.
Richard Kovačič
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava Vozidlo s autonómnymi funkciami

13 - História, filozofia, právne vedy Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Sara Polušínová
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Migračná kríza 2015/2016
2.
Mária Hušková
Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Gymnázium, Kláštorné nám. 3, Malacky Kresťanská výchova mládeže v čase komunistickej totality
3.
Michal Purdeš Alex Rusňák
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava Mienkotvorná tlač v prvých dňoch nežnej revolúcie

14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Richard Šatka
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Modul na automatizované meranie napätí a prúdov
2.
Gabriela Ješková Rebeka Álló
SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava Virtuálne pieskovisko, alebo geografia trochu inak
3.
Jakub Pavlík Ján Polák
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Otočný inteligentný solárny panel podľa optimálneho uhla

15 - Ekonomika a riadenie Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Marco Berki
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava Dopad Industrie 4.0 na spoločnosť a trh práce
2.
Samuel Matej Štipkala
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava Nočná doprava do prímestských častí Bratislavy
3.
Patrik Kindl Martin Vícen
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Ako zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľov Slovenskej republiky

16 - Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Nora Obadiová
Spojená škola, org. zložka Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava Farbenie a maľovanie textilu.
2.
Matúš Pukančík
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Úloha vulgarizmov v umeleckej literatúre
3.
Viktória Fehérová
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Digitalizácia umenia

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia Miesto Autor(i) Škola Názov práce
1.
Barbora Butašová
Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Gymnázium, Kláštorné nám. 3, Malacky Pes - netradičný učiteľ
2.
Barbora Bičanová
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Testovanie placebo efektu pomocou kofeínu
3.
Laura Mozová
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky Myslenie a vnímanie detí trpiacich poruchami autistického spektra

Výsledky ŠK SOČ 2020 (postupujúci do KK SOČ) : 

 
Blaško / Surovec - Inteligentný dom
Csenkey -  Kompresor
Kovačič - Autonómne vozidlo s kamerou
 

Výsledky školského kola SOČ 2019 :

 
1 - Problematika voľného času
1, miesto ĎURIKOVIČ Súťažný dron
2, miesto MIŽÁK Dávid Auto na DO
 
2 - Matematika, fyzika
 
3 - Chémia, potravinárstvo
1, miesto VOLDÁN Dávkovač kvapalín
 
4 - Biológia
5 - Geovedy (geografia , geológia, geodézia)
6 - Zdravotníctvo
7 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie
1,miesto LUKÁČ Michal Dávkovač pre psov
 
8 - Hoteliérstvo a cestovný ruch
9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn
11 - Informatika
1,miesto CSENKEY 3D tlačiareň
2,miesto KODERA E shop
 
12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
1.miesto HALENÁR CO2 zváračka
2.miesto HVOŽĎARA Elektronické zvony
 
13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1,miesto IVANOVIČ Tester sietí.
 
15 - Ekonomika a riadenie
16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

1 - Problematika voľného času

1, miesto  ĎURIKOVIČ  Súťažný dron

2, miesto MIŽÁK Auto na DO

2 - Matematika, fyzika

3 - Chémia, potravinárstvo

1, miesto VOLDÁN Dávkovač kvapalín

4 - Biológia

5 - Geovedy (geografia , geológia, geodézia)

6 - Zdravotníctvo

7 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie

1,miesto LUKÁČ Michal Dávkovač pre psov

8 - Hoteliérstvo a cestovný ruch

9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn

11 - Informatika

1,miesto CSENKEY 3D tlačiareň

2,miesto KODERA E shop

12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie

1.miesto HALENÁR  CO2 zváračka

2.miesto HVOŽĎARA Elektronické zvony

13 - História, politológia, filozofia, právne vedy

14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1,miesto IVANOVIČ Tester sietí.

15 - Ekonomika a riadenie

16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

Výsledky ŠK SOČ v komisii elektronika 26.2.2018

Súťažný odbor :

         Problematika voľného času

  1. Minárik Matej            4.C      Elektromobil
  2. Krištofík Ján              4.A      Bluetooth pre aux
  3. Gach Marco               4.C      Lis na brikety

 

         Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  1. Sejč Michal                3.A      Mikropočítač
  2. Hanajík Juraj              4.C      Elektrónkový zosilňovač 30 W
  3. Balucha Adrián          4.C      Elektrónkový zosilňovač 15 W

 

         Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. Udvardi Oliver           4.D      Panel pre výuku zabezpečovacej techniky
  2. Kakaš Richard           4.C      Solárny panel s náhradným zdrojom
  3. Ivan Samuel               4.C      Peltierov článok

 

 

Účastníci krajského kola SOČ 2017 

 

1. Domáca štatistická meteostanica Martin Eršek    
2. Prostredie do hry Radovan Bittner    
3. Regulovateľný laboratórny zdroj Adrian Balucha 3.miesto v kategórii elektronika a hardware
 
 
4. Periférne prípravky k vývojovej doske RyKo Ján Krištofík    
5. 3W elektrónkový zosilňovač s PCL86 Juraj Hanajík 2.miesto v kategórii elektronika a hardware  
6. 3D animácia Tomáš Hrubý    
7. 8 bitový procesor Michal Sejč    
8. Dozas Matúš Pazdernatý    

 

 

Úspešní riešitelia v krajskom kole SOČ 2016

 

Umiestnenia v súťažných odboroch :

            11. Informatika :

2.    miesto – postup do CK           Sekan           Marek           4.C          Vývoj robotického autíčka

 

12. Elektronika a hardwer :

1.    miesto – postup do CK          Eršek           Martin           3.A          Inteligentný budík s mikrokontrolérom Atmega329

4.    miesto                                     Sejč           Michal           1.A          2 kanálový regulovateľný laboratórny zdroj

-------------------------------------------------------------

Výsledková listina školského kola SOČ 2016

v komisii „Elektronika“.

Poradie podľa jednotlivých odborov :

01 Problematika voľného  času :

 1.miesto : Cina Richard 2.D - Elektronická výroba videí, elektronická úprava hudby, písanie vedeckej fantastiky – práca postupuje na krajské kolo SOČ.

12 Elektrotechnika a hardware :

 1.miesto : Eršek Martin 3.A - Elektronický budík – práca postupuje na krajské kolo SOČ

2.miesto : Podmanický Marek 4.A – Zosilňovač 2x100W – práca postupuje na krajské kolo SOČ.

3.miesto : Sejč Michal 1.A – Dvojkanálový stabilizovaný zdroj

13 História, filozofia, právne vedy :

1.miesto : Kelo Jakub Dušan – História električiek v Ba – práca postupuje na krajské kolo SOČ.

V Bratislave 1.3.2016

 SOČ 2015

Naši úspešní na krajskom kole :

       v odbore : 

            Informatika :                                

                     1.miesto : Jakub Greguš-Kohút

                                    Riadenie a monitorovanie križovatky pomocou PLC a vizualizácie

 

             Elektrotechnika a hardware :   

                      3.miesto : Peter Botta

                                    Regulovateľný zdroj s multimetrom

 

             Problematika voľného času :

                      Ocenenie mimo poradia : Samuel Fano

                                     RC autíčko

 

Na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutočnilo 31.3. a 1.4 2015 na SPŠE K. Adlera postúpili tieto práce : 

 

Školská prehliadka SOČ sa ukončnila 24. februára 2015.  

 

Zoznam prihlásených na školské kolo : 

Konečné výsledky šk. rok 2014 v jednotlivých kategóriach :

 

01 Problematika volného času

        1, Dospiva Marek , 3.B – Ako správne fotografovať so zrkadlovkou

 

05 Životné prostredie, geografia

        1, Bartek Miroslav 4.C – Elektroinštalácia s náhradným zdrojom

 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

        1, Tarek Martin 3.A - Generátor vodíka pre automobil

        2, Kelo Jakub 1.B - Rušne radu 162 a 163

 

11 Informatika

        1, Volný Tomáš 4.C – Intranet

        2, Pikula Zdenko 4.B – ISO Mounter

        3, Krajčovič Juraj 4.D - Robot

 

12 Elektrotechnika a hardware

        1, Zibrin Jozef 3.C – Elektrónkový zosilnovač

        2, Gajdoš Tomáš 4.A – Detektor kovov

        3, Mifkovič Mario 4.B - Zdroj

Zoznam žiakov postupujúcich do prezentačného kola dňa 4.3.2014

Bartek    Miroslav         4.C            ELZ    El.inštalácia domu             
Botta    Peter              3.B            Kompaktny zdroj              
Gajdoš    Tomáš          4.A            ELZ    Detektor kovov
Gyurosi    Norbert        4.D            ELZ    Zosilňovač 2x20W
Kelo    Jakub               1.B            Rušne radu 162 a 163
Klimeš    Patrik           4.A            TEL    Autonabíjačka
Košický    Patrik         4.C             ELZ    Zosilňovač
Kuhn    Filip                4.B             ELZ    Zosilňovač
Lengyel    Gabriel        4.D             ELZ   Zosilňovač 2x20W
Mifkovič    Mário          4.B             TEL    Stabilizovaný zdroj 1-30V/3A
Pavúček    Martin        4.B             ELZ    Inteligentný snímač otáčok lodnej skrutky
Piruš    Michal            4.A             ELZ    Prístupové systémy
Tarek   Martin              3.A             Vodíkový generátor pre automobil
Zibrin    Jozef              3.C             Elektrónkový zosilňovač