SOČ 2018

Organizačno - technické pokyny (ŠIOV)
 
Školské kolo SOČ v elektronike - výsledky

 

Súťažný  odbor :

 

Problematika voľného času

 1. Minárik Matej            4.C      Elektromobil  postup do KK !
 2. Krištofík Ján              4.A      Bluetooth pre aux  postup do KK !
 3. Gach Marco              4.C      Lis na brikety

         

Elektrotechnika, hardware, mechatronika

 1. Sejč Michal                3.A      Mikropočítač postup do KK !
 2. Hanajík Juraj              4.C      Elektrónkový zosilňovač 30 W   postup do KK !
 3. Balucha Adrián          4.C      Elektrónkový zosilňovač 15 W

         

Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 1. Udvardi Oliver           4.D      Panel pre výuku zabezpečovacej techniky postup do KK !
 2. Kakaš Richard           4.C      Solárny panel s náhradným zdrojom
 3. Ivan Samuel              4.C      Peltierov článok
 
 

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže  on-line  systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci  zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.  Svoje odborné vedecké  bádanie  žiaci prezentujú  na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).


 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

SOČ 2017

 
Výsledky Soč 2017 KK
Priezvisko Trieda Práca Umiestnenie
Balucha 3C Jednosmerný zdroj Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Elektronika a hardware"        
Bittner 3D Prostredie do PC hry  Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Volný čas"        
Eršek 4A Domáca meteostanica 3.miesto v odbore "Informatika"
Hanajík 3C Elektrónkový zosilňovač 2. miesto v odbore  "Elektronika a hardware"        
Hrubý 1B Animácia Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Učebné pomôcky"        
Hvožďara
Krištofik
Velčický
2B
3A
3D
RyKo Kit Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Učebné pomôcky"        
Pazdernatý 4B DoZas Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Poľnohospodarstvo" 
Sejč 2A Model procesora Umiestnený na nepostupovom mieste v odbore  "Učebné pomôcky"        
 

Základné informácie k SOČ 2017 :

- školské kolo sa uskutočnilo v pondelok 06.03.2017.

Ďalšie informácie nájdete na : https://siov.sk/Documents/24-01-2017/Harmonogram_SOC_2016-17_SR-web.pdf

                                                        Alebo na stránke "SIOV"

Zoznam účastníkov : 

priezvisko a meno trieda téma veduci
Ármai Tomáš  4.A Basové kombo 1x150W a stereo zosilňovač 2x50W Ing. Belan  Jozef 
Bacul Milan  4.A NF výkonový zosilňovač 2x100 W Ing. Ryška  Martin 
Balucha Adrian 3.C zosilňovač elektronkový 3W 2 kusy, 40w, zdroj 0-34V 0-5A, 2x10w s IO TDA 2009, 15W ??? . ukážka práce s OSC, prezentácia elektroniek, Ing. Belan  Jozef 
Bognár Juraj 4.A Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x20 Ing. Belan  Jozef 
Čerešňa Matej  4.C DC-DC prevodník s reguláciou nap. a prúdu s funkciou regulátora otáčok pre js. motor Ing. Komlóssy  Pavol
Ďurďa Tomáš  4.C Hrajúce Teslove cievky Ing. Belan  Jozef 
Fodor Pavol  4.A Jednosmerný regulovateľný zdroj 0 - 30 V Ing. Belan  Jozef 
Galba Jakub  4.B Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x20 Ing. Belan  Jozef 
Gebl Erik 4.A Výkonový zosilňovač 1x20 W Ing. Belan  Jozef 
Halaj Richard  4.C Indukčný ohrievač 100W Ing. Ryška  Martin 
Hanajík Juraj  3.C zosilňovač elektronkový 3W 2 kusy, 40w, zdroj 0-34V 0-5A, 2x10w s IO TDA 2009, 15W ??? . ukážka práce s OSC, prezentácia elektroniek, Ing. Belan  Jozef 
Hvožďara Michal 2.B zosilňovač 2x15 w Ing. Komlóssy  Pavol
Hvožďara Michal 2.B RyKo Kit  - periférne prípravky Ing. Komlóssy  Pavol
Kiss Horst  4.C NF výkonový zosilňovač 2x100 W Ing. Ryška  Martin 
Krištofík Ján 3.A RyKo 2 Kit  Ing. Komlóssy  Pavol
Kulcsár Róbert  4.A Regulovateľný laboratórny zdroj Ing. Kučera  Stanislav
Lehocký Patrik  4.A Stabilizovaný napájací zdroj Ing. Kučera  Stanislav
Mihálik Jakub 2.B Kombo 20W Ing. Komlóssy  Pavol
Mucska Nicolas  4.C Aktívny subwoofer 200W Ing. Ryška  Martin 
Nemec Andrej  4.B Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x20 Ing. Komlóssy  Pavol
Sejč Michal 2.A 8 bit počítač Ing. Komlóssy  Pavol
Šafár Marián  4.B NF výkonový zosilňovač 2x100 W Ing. Kučera  Stanislav
Tekula Martin  4.C Bezmembránový reproduktor Ing. Ryška  Martin 
Uharček Michal Matúš  4.C Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x100 Ing. Komlóssy  Pavol
Vašin Matej  4.C NF výkonový zosilňovač 2x50 W Ing. Ryška  Martin 
Velčický Ján 3.D Maketa svetelnej križovatky Ing. Komlóssy  Pavol
Volek Matej  4.B NF výkonový monofónny zosilňovač 65 W Ing. Komlóssy  Pavol
Walla Martin  4.B Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x20 Ing. Komlóssy  Pavol

 

Umiestnenia žiakov v školskom kole súťaže SOČ 2017

 

ODBOR                                      UMIESTNENIE        MENO        TRIEDA        TÉMA        Vedúci práce
Poľnohospodárstvo                

                                                     1. miesto                 

                                                        Pazdernatý    4.B    

                                                        Zavlažovanie   

                                                        Ing. Komlóssy  Pavol

Elektronika a hardware          

                                                      1. miesto                 

                                                      Hanajík Juraj     3.C   

                                                      Zosilňovač elektronkový 3W  

                                                      Ing. Belan  Jozef
Elektronika a hardware          

                                                       2. miesto                

                                                       Balucha Adrian    3.C   

                                                       Zdroj 0-34V 0-5A    Ing. Belan  Jozef
Tvorba učebných pomôcok   

                                                      1. miesto                 

                                                        Sejč Michal    2.A   

                                                        8 bit počítač    Ing. Komlóssy  Pavol
Tvorba učebných pomôcok   

                                                      2. miesto                 

                                                        Hvožďara Michal, Krištofík Ján, Velčický Ján,     2.B, 3.A, 3.D   

                                                        RyKo Kit  - periférne prípravky    Ing. Komlóssy  Pavol

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

 

SOČ 2016

Základné informácie k SOČ 2016 :

                        - školské kolo sa uskutočnilo v pondelok 29.02.2016.

Obhajoby jednotlivých prác budú podľa časového harmonogramu :

Ďalšie informácie najdete na stránke "SIOV" tu !

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SOČ 2015

Naši úspešní na krajskom kole :

       v odbore : 

            Informatika :                                

                     1.miesto : Jakub Greguš-Kohút

                                    Riadenie a monitorovanie križovatky pomocou PLC a vizualizácie

 

             Elektrotechnika a hardware :   

                      3.miesto : Peter Botta

                                    Regulovateľný zdroj s multimetrom

 

             Problematika voľného času :

                      Ocenenie mimo poradia : Samuel Fano

                                     RC autíčko

 

 

Na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutočnilo 31.3. a 1.4 2015 na SPŠE K. Adlera postúpili tieto práce : 

 

 

Školská prehliadka SOČ sa ukončnila 24. februára 2015.  

 

Zoznam prihlásených na školské kolo : 

 

 

Informácie pre postupujúcich do krajského kola :

 

Odovzdávanie 1 práce aj s 1 vytlačenou elektronickou prihláškou bude do Krajskej prehliadky SOČ : 11. marca 2015 na SPŠE K. Adlera 5 od 14.00 hod. do 15.30 hod.

 

Krajska prehliadka SOČ sa uskutočni : 31. marca 2015 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej ul. Karola Adlera 5, Bratislava

 

Celoštatna prehliadka SOČ bude: 22. – 24. apríla 2015 v priestoroch Hotelovej akademie Ľ. Wintera, Piešťany

 

Upozornenie : Už štvrty rok sa na suťaž SOČ da prihlásiť len elektronickou prihláškou, ku ktorej je pristup cez stranku : www.siov.sk → Odborna tvorivosť → SOČ. → Elektronicke prihlasenie do suťaže SOČ Registracia/Prihlasenie. Do elektronickej prihlašky sa vkladá aj práca. Do práce sa už po odoslaní nedá zasahovať. Porotcovia budu mať prístup ku prácam on-line, preto stači 11.marca 2015 priniesť len jednu prácu spolu s vytlačenou prihláškou. Vytlačená práca bude porotcom k dispozícii počas obhajob.  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -o - o - o - o - o - o - o - - - - - - - - - - - - - -

 

O r g a n i z a č n o  – t e c h n i c k é   p o k y n y

pre zabezpečenie  37. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

vydané dňa  13. júna  2014

 

    

   V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č.27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  37. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

   Celoštátna odborná komisia SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania   a realizátorom Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera, Piešťany v Trnavskom kraji, schválila 37. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2014/2015.

   Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok SOČ č. 2010-11030/30122:7-913 z 18.8.2010.

   Súťaž  sa uskutoční v školských, obvodných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou súťažou.

 

Termíny súťažných prehliadok sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.   

Školské a  obvodné  kolá

podľa pokynov krajských komisií

Termíny budú  zverejnené

na www.siov.sk v sekcii SOČ

 

Krajské kolá                       

realizovať  najneskôr do

1. apríla 2015

Výsledky z krajského kola poslať  realizátorovi

do 10. apríla 2015

Celoštátne kolo                

21. – 24. apríl 2015

 

Realizátor:

Hotelová akadémia, Ľ. Wintera

Stromová 34, 921 01 Piešťany

Riaditeľ :

Mgr. Ladislav Blaškovič

tel.: 033/7726 431

e-mail:  hotelak@zupa-tt.sk

www.hastropy.sk

 

 

 

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na svojom zasadnutí 12. – 13. júna 2014 prehodnotilo a schválilo 

poradie a názvy 17 súťažných odborov :

 

 • 01 Problematika voľného času
 • 02 Matematika, fyzika
 • 03 Chémia, potravinárstvo
 • 04 Biológia                     
 • 05  Životné prostredie, geografia, geológia
 • 06 Zdravotníctvo a farmakológia
 • 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 • 08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia
 • 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 • 11 Informatika
 • 12 Elektrotechnika a hardware
 • 13 História, filozofia, právne vedy
 • 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 Ekonomika a riadenie
 • 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 • 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

  

Postupový kľúč :

Prihlásenie do súťaže on-line:  www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ -  Prihlasovací formulár ( postupujte podľa manuálu, práce do on-line systému vkladať len vo formáte pdf ).

Konzultácie poskytnú garanti Vášho kraja  – členovia Celoštátnej odbornej komisie  (kontakty nájdete na www.siov.sk – SOČ - adresár COK).

Z 8 krajov postupuje na celoštátnu súťaž  272 súťažiacich:

2 žiaci x 8 krajov x 17 odborov = 272 žiakov.

V prípade kolektívnej práce postupuje a prácu obhajuje len 1 riešiteľ!

Odborná hodnotiaca komisia

a Celoštátna odborná komisia         70

Pedagogický dozor                            16

Realizačný štáb                                 podľa potreby školy

Celkom                                             358 účastníkov + hostia

 

 

 

 

SOČ 2014

 

     Keďže došlo ku zmene v organizácii SOČ na SPŠE Zochova a v tomto školskom roku som sa stal garantom tejto súťaže poskytnem tu na stránke najdôležitejšie informácie pre študentov.

 

Základné informácie : 

Termíny prehliadok SOČ 36. ročník sú :

Školská prehliadka SOČ : 3. marca 2014

 

     Upozorňujem že postupujúce práce vo formáte pdf treba odovzdať čo najskôr, to je v pondelok 10.3.2014 aby ich bolo možné skontrolovať a zaregistrovať !
     Práce odovzdane neskôr nebude možné už úradne spracovať. Ďakujem za pochopenie.

 

Zúčastniť sa môžete v týchto kategóriach :

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia

06 Zdravotníctvo, farmácia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika a hardware

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Odovzdávanie  prác postupujúcich do Krajskej prehliadky SOČ treba priniesť (1 prácu
aj s vytlačenou elektronickou prihláškou) 11. marca 2014 na SPŠE K.
Adlera 5 od 14.00 hod. do 15.30 hod.

 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila 3. apríla 2014 na Strednej priemyselnej
škole elektrotechnickej ul. Karola Adlera 5, Bratislava.

 

Celoštátna prehliadka bude 23. - 25. apríla 2014 Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

 

Organizačno - technické pokyny zo stránky SIOV nájdete tu siov.sk/ext_dok-otp_soc-2013-14/24570c