Maturanti

Vyhlasujem tematické okruhy projektov, ktoré môžete použiť neskôr pre maturitné skúšky v roku 2021 až 2023.

Úvodom : Každoročne sa stretávam s tým že žiaci našej školy v poslednom ročníku venujú nedostatočné množstvo času záverečnej maturitnej práci. Ponúkam vám teda možnosť už dnes začať pracovať na projektoch, ktoré môžete neskôr použiť pre PČOZ MS (praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky) formou obhajoby.

Aké budete mať výhody :

 1. Na práci môžete ihneď začať pracovať, najskôr konzultáciami prejdeme vaše predstavy.

 2. Zhromaždíte o tematike čo najviac informácii z dostupných zdrojov.

 3. Máte možnosť pracovať na vašom projekte aj v rámci krúžku, kde budete pracovať aj s ostatnými žiakmi.

 4. Priučíte sa a získate cenné skúsenosti aj od ostatných.

 5. S projektom máte automaticky možnosť sa zúčastniť na školskom kole SOČ, v prípade úspechu postúpite na krajské kolo.

 6. Prácu SOČ budete mať možnosť jednoducho prepracovať na maturitnú prácu v prípade pokiaľ bude na dostatočnej úrovni.

 7. Pokiaľ získate na krajskom kole SOČ umiestnenie, maturitnú prácu budete len prezentovať (nie obhajovať).

Pre koho sú témy určené :

 • pre žiakov 3. ročníka maturujúcich v roku 2021

 • pre žiakov 2. ročníka maturujúcich v roku 2022

 • pre žiakov 1. ročníka maturujúcich v roku 2023

Témy  :

 1. Arduino projekt I. alebo II.

  • Projekt musí byť jednoznačne technickým riešením žiaka pomocou Arduina, naprogramovaný a hardwerovo riešený.

 2. EKOtéma I. Akumulátory z mobilných zariadení.

  • Práca má za úlohu riešiť druhotné použitie akumulátorov z prenosných zariadeni, ktoré by sa odovzdali inak do zberu a pritom ich je možné ešte použiť v iných zariadeniach. Nápady nechám na vás.

 3. EKOtéma II. Zdroje a adaptéry.

  • Aj vy máte doma staršie zdroje a adaptéry na rôzne napätia ? Pokúsme sa im dať nové možnosti aby sa nemuseli vyhodiť.

 4. Powerbanky.

  • Tematika musí riešiť problematiku reálnych vlastnosti powerbánk (kapacita, zaťažitelnosť, pracovné parametre, teplota použitia...)

 5. Raspberry pi projekt I.

  • Projekt musí byť jednoznačne technickým riešením pomocou Raspberry, naprogramovaný a hardwerovo riešený žiakom.

 6. Voľná téma podľa vášho výberu I alebo II.

  • Pripúšťam že ak máte zaujímavý nápad alebo už pracujete na niečom, navrhnite vlastnú tému.

 7. Zosilňovač 10 - 100 W

  • Túto tematiku odporúčam len v tom prípade pokiaľ riešenie bude zaujímavé a prinesie neobvyklé alebo nové nápady a riešenia.

Každá práca musí byť v prvom rade vlastným riešením žiaka a má korešpondovať s jeho vedomostnou úrovňou.

Upozorňujem, že účasť na školskom kole SOČ je pre žiakov 4. ročníkov povinná. Pre ostatné ročníky bude účasť na SOČ doporučená v prípade dostatočnej úrovni

Ak ste sa rozhodli pracovať u mňa, zaregistrujte sa vo formulári  Vaše prihlášky budú akceptované v poradí ako ste sa zaregistrovali. Počet žiakov bude obmedzený z technických a časových dôvodov.

Ďakujeme že zodpovedne pristupujete k svojmu štúdiu na našej škole.

Želám vám veľa úspechov pri riešení vašich projektov.