_

12.09.2017 14:59

11 a 12.09.2017 sa uskutočnili triedne kolá v súťaži TSME, tu sú aj výsledky