Ak máte počas školského roku záujem o niektorý krúžok...
 

· krúžok "Príprava na SOČ"  - na tomto krúžku budeme pracovať na príprave prác k súťaži SOČ, hlavne jej praktickej ale aj písomnej časti aby ste sa mohli čo najlepšie prezentovať

  • · elektrotechnický krúžok (ročníky 1-3) -  zdokonaliť sa v konštrukcii jednoduchých amatérskych elektronických zariadení
  • · elektrotechnický krúžok "Príprava pre maturantov (4.ročník) na PČ MS FO -  práca na praktickej časti maturitnej skúšky, príprava na obhajobu a príprava na ústne maturitné skúšky
  • · fotografický krúžok - baví Vás fotenie ? 

Chcete si porovnať svoje práce s ostatnými ?

Pracovať so softwérom pre úpravu fotografií ?

Pomôcť pripraviť školský časopis a zúčastniť sa pri jeho tvorbe ?

Prezentovať sa ?

Zúčasniť sa súťaží ?

Chodiť fotiť na zaujímavé miesta ?

Priučiť sa práci so svetlom, farbami, kompozíciou ?

Viete ako sa "píšu" a "čítajú" fotografie ?

  • · prípadne iný (napríklad doučovanie z predmetu ktorý sa Vám nedarí zvládať)

napíšte mi mail : belan@zochova.sk

Podľa vášho záujmu budeme otvárať ďalšie krúžky.