Otázky na skúšku

Prvá časť (A) :

A1. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Zbierky zákonov. Kvalifikácia zamestnancov z hľadiska predpisov.
A2. Fyziologické účinky elektrického prúdu na človeka, odpor ľudského tela, vplyv žiarenia a biologické účinky elektromagnetických vĺn.
A3. Bezpečnostné tabuľky a znaky na elektrických zariadeniach a spotrebičoch.
A4. Normalizované napätia, jednosmernej a striedavej sústavy.
A5. Označovanie svoriek, vodičov a tlačidiel farbami a kódom.
A6. IP kód, označovanie krytia na elektrických zariadeniach.
A7. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
A8. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach, príkaz B.
A9. Druhy činností na elektrických zariadeniach - revízie.
A10. Triedy elektrických spotrebičov a podmienky ich pripojenia na sieť.
A11. Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov.
A12. Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia.
A13. Predpisy pre ochranu pred bleskom.
A14. Predpisy pre elektrické zariadenia vo zvláštnych priestoroch, kúpelne, sauny a sprchy.
A15. Horenie, prerušenie horenia, hasiace prístroje, zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch.


Druhá časť (B) :

B1. Ochrana polohou.
B2. Ochrana zábranou.
B3. Ochrana krytím.
B4. Ochrana izoláciou.
B5. Ochrana doplnkovou izoláciou.
B6. Ochrana nulovaním v sieťach TN.
B7. Ochrana zemnením s uzemneným nulovým bodom v sieťach TT.
B8. Ochrana chráničom.
B9. Ochrana zemnením v sieťach s izolovaným nulovým bodom.
B10. Ochrana pospojovaním.
B11. Ochrana oddelením obvodov.
B12. Ochrana bezpečným napätím.