Vaša najčastejšia otázka : ako prebiehajú skúšky.

  1. Termín skúšky dohodneme v období  prebiehajúcich maturitných skúšok.
  2. Skúšky uskutočňujeme v utorok , stredu a štvrtok príslušného týždňa podľa počtu uchádzačov, max 15 denne
  3. Pred skúškou uhradíte sumu 50€ ako definitívnu prihlášku.
  4. Od 8:00 do 8:45 sa uskutočnia písomne skúšky na ktorých je 15 otázok. Max počet chýb je 2. Pokiaľ túto časť zvládnete postúpite na ústnu časť skúšky.
  5. Ústna časť prebieha nasledovne : vytiahnete si po dve otázky z okruhov tém a pripravíte sa na odpoveď. Písomnú prípravu robíte pred komisiou na opečiatkovaný papier, kde je potrebné napísať základné veci o problematike a príslušné schémy zapojenia, prípadne nakresliť obrázky.
  6. Otázky sú spätne zadané do osudia a môže si ich ďalší vytiahnúť.
  7. Výsledky skúšok budú oznámené po skončení dňa .
  8. Úspešným uchádzačom bude vydané osvedčenie až po týždni od konania skúšky vzhľadom na organizačné procesy s ich vydaním.
  9. Osvedčenie je možné prevziať len OSOBNE u sekretárky školy alebo u vyučujúceho, ktorý bude na to určený.

Novinky

_

Pridané výsledky školského kola SOČ 2019.
Celý článok

_

Pridané zoznamy na SOČ školské kolo
Celý článok

_

Pridaný odkaz do kategórie "Iné" na SPSEZochova.sk - stránka je len v testovacej prevádzke
Celý článok

_

Prihláste sa na školské kolo SOČ 2019.
Celý článok

_

Pridaná podstránka pre uverejnenie návodov a pomocných materiálov.
Celý článok

_

Výsledky krajského kola súťaže ZENIT v elektronike.
Celý článok

_

Môžete si vybaviť prax v roku 2019! Všetky informácie najdete tu.
Celý článok

_

Skúšky ETS úspešne ukončili ... zoznam najdete tu. 
Celý článok