Informácie k praxi 2017

 

pre žiakov  2. a 3. ročníka

Termín praxe: 22.05. – 02.06.2017

 

Každý žiak 2. a 3. ročníka je povinný si vybaviť odbornú prax do 30 dní pred termínom nástupu na prax, aby bolo možné dohodu spracovať úradne. Pracovná doba na praxi je špecifikovaná v dohode, tak isto ako aj ďaľšie podmienky. Žiak sa na pracovisku  musí nachádzať tak, aby bolo  možné osobou, ktorú poverí škola overiť jeho účasť. Neúčasť na praxi je považovaná za absenciu tak isto ako v prípade dochádzky do školy, keďže prax je povinná. Prečítajte si pozorne dohodu !

 

Zameranie počas praxe : Práca musí byť v súlade s odborným rastom žiaka - vyhovuje zamestnanie v elektrotechnickom alebo príbuznom odbore hardwerového alebo práca softwérového charakteru, práca na počítači – napríklad programovanie alebo  práca s IT.

Možnosti : Žiak môže pracovať na jedno pracovisku so spolužiakmi z triedy alebo žiakmi z iných tried. Na počte žiakov na pracovisku nezáleží.

 

Ako sa má postupovať pri vybavovaní dohody :

  1. Zo stránky internetu si  žiak stiahne "ZMLUVU o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka...."  -  zmluvu o praxi
  2. Žiak vyplní chýbajúce kolónky čitateľne  podľa popisu týkajúce sa žiaka
  3. Žiak ! vybavuje ! tlačivo - dohodu u zamestnávateľa
  4. Zamestnávateľ vyplní čitateľne všetky kolónky týkajúce sa zamestnávateľa
  5. Dohodu je potrebné vybaviť v dvoch exemplároch (jedna bude pre zamestnávateľa a druhá pre školu – SPŠE Zochova)
  6. Zamestnávateľ oba exempláre  podpíše a potvrdí
  7. Žiak prineste do školy obe dohody a odovzdá vyučujúcemu praxe počas jeho vyučovacej hodíny
  8. O niekoľko dní (bežne cca o 1 týždeň) vráti vyučujúci žiakovi podpísanú dohodu pre zamestnávateľa
  9. Podpísanú dohodu žiak po prevzatí ihneď odovzdá u zamestnávateľa

          ! Zmluva o konaní praxe je platná až keď je podpísaná riaditeľom školy a zástupcom firmy, ktorý nechá kontakt (adresu a tel. číslo)  pre prípad potreby overenia pracoviska !