_

10.06.2016 10:13

Skúšky odbornej spôsobilosti sa konali 07. a 08.06.2016. 

Úspešný absolventi skúšok  : 

 

Behúň Dušan    
Botta Peter
Czuczor Matej
Gál Pavol
Grežďo Denis
Győri Tomáš
Hromkovič Oliver
Hyčko Matej
Kopecký Michal
Košvanec Jakub
Majerský Adam
Rehorčík Jakub
Sabo Richard
Sekan Marek
Šuplata Vladimír
Vlado Matej
 
priezvisko meno
Behúň Dušan
Botta Peter
Czuczor Matej
Gál Pavol
Grežďo Denis
Győri Tomáš
Hromkovič Oliver
Hyčko Matej
Kopecký Michal
Košvanec Jakub
Majerský Adam
Rehorčík Jakub
Sabo Richard
Sekan Marek
Šuplata Vladimír
Vlado Matej