Maturanti

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/2017 :

 

Odkaz na "Pokyny_vypracovania_projektu_maturitnej_práce "bude k dispozícii  tu.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/2017 :

 

 

Pre PČOZ formou obhajoby vlastného projektu je potrebné dodržiavať nasledovný časový harmonogram :

 

5.9 -30.9.2016             - dobrovoľné prihlasovanie sa na OVP vedúcej PK ELE a PK VYT

30.9. 2016                  - uzatvenie procesu prihlasovania sa na PČOZ

1.10 – 15.10.2016       - technické konzultácie žiakov s vedúcimi prác ohľadom príprav na realizáciu zariadenia, schválenie      a podpísanie tém zadaní projektov riaditeľom školy, vedúcimi PK a príslušnými vedúcimi prác

 

I. konzultácia

do 20.12.2016            - kontrola rozpracovanosti dosiek plošných spojov, mechanického usporiadania zariadenia – plošné spoje by mal mať plne osadené, skrinky pripravené na montáž elektroniky

II. konzultácia

do 24.2.2017                  - kontrola elektrického stavu zariadenia – elektronika by mala byť plne funkčná, skrinka zariadenia môže byť ešte nedokončená, nemala by však už mať predpoklad  na zásadné zmeny. Odporúča sa účasť  na školskom kole SOČ.

06.03.2016                   ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

                                   III. konzultácia

do 3.4.2017                - kontrola plne funkčného zariadenia, predbežne spracovaná písomná časť projektu k nahliadnutiu

21.4.2017                    - odovzdanie písomnej časti práce vo viazanej forme (2 exempláre –  1 x originál a 1 x kópia), spracovanú podľa pokynov vedúcich prác, spolu s nameranými parametrami na zostavenom zariadení,  zariadenie funkčné, zabudované v skrinke. Sú ešte predpoklady na drobné, dizajnové  úpravy, nie však podstatné zmeny

24.4 – 5.5.2017           - spracovávanie odborných posudkov na predložené projekty vedúcimi prác s hodnotením v zmysle priložených kritérií, ktoré doplní riaditeľstvo SPŠE k termínu spracovávania posudkov

15.5 – 19.5.2017         - PČOZ MS 2017 zvolenou formou

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Informácie pre budúcich maturantov, ktorí majú záujem pracovať u mňa na praktickej maturitnej práci formou obhajoby na rok 2017 :

  • Máte možnosť prihlásiť sa na túto formu maturitnej skúšky už teraz
  • Môžete ma kontaktovať otázkami na email : belan@zochova.sk (do predmetu správy napíšte : PČOZ MS 2017"priezvisko" "meno" "trieda")