Ak máte záujem o niektorý krúžok z nasledujúcich :

 

· elektrotechnický krúžok (ročníky 1-3) -  zdokonaliť sa v konštrukcii jednoduchých amatérskych elektronických zariadení

 

· elektrotechnický krúžok pre maturantov (ročník 4) -  práca na praktickej časti maturitnej skúšky, príprava na obhajobu a príprava na ústne maturitné skúšky 

 

· doučovanie matematika krúžok  - na tomto krúžku budeme pracovať na príprave prác k súťaži SOČ, hlavne jej praktickej ale aj písomnej časti aby ste sa mohli čo najlepšie prezentovať

 

· fotografický krúžok - baví Vás fotenie ? 

Chcete si porovnať svoje práce s ostatnými ?

Pracovať so softwérom pre úpravu fotografií ?

Pomôcť pripraviť školský časopis a zúčastniť sa pri jeho tvorbe ?

Prezentovať sa ?

Zúčasniť sa súťaží ?

Chodiť fotiť na zaujímavé miesta ?

Priučiť sa práci so svetlom, farbami, kompozíciou ?

Viete ako sa "píšu" a "čítajú" fotografie ?

 

 

· ETS krúžok  - vedieť čo najskôr a čo najviac o elektrotechnických normách, predpisoch a o ich dôležitosti pre prax (určené hlavne pre ročníky 1-3)

 

· SOČ krúžok  - na tomto krúžku budeme pracovať na príprave prác k súťaži SOČ, hlavne jej praktickej ale aj písomnej časti aby ste sa mohli čo najlepšie prezentovať

 

· prípadne iný (napríklad doučovanie z predmetu ktorý sa Vám nedarí zvládať)

napíšte mi mail : belan@zochova.sk

Podľa vášho záujmu budeme otvárať ďalšie krúžky.